Victor Múñoz | Més d’un miler d’estudiants vam manifestar-nos a Barcelona el passat 11 de maig per exigir la rebaixa de les taxes universitàries del 30% i l’equiparació del preu dels màsters al dels graus. La mobilització va culminar a Via Laietana davant la Secretària d’Universitats i Recerca on es va organitzar una sentada fins assolir un compromís de la Generalitat. Passada la mitjanit i després de més de 3 hores de protesta, 300 antiavalots dels Mossos d’Esquadra (segons informa Jesús Rodríguez a La Directa) van desallotjar una a una les 200 concentrades que quedaven provocant lesions.

La rebaixa del 30% de les taxes es va aprovar pel Parlament de Catalunya el curs passat i encara així no s’ha inclòs en el Pressupost pel 2017. Aquesta era l’última de les tres que mobilitzacions que s’han fet (anteriorment el 17N i el 2M) amb el mateix objectiu durant el curs.

Estàvem presents diverses organitzacions estudiantils (SEPC, AEP…), organitzacions polítiques (Arran, CTR, Joves de Revolta Global…) i blocs de la UAB (Autònoma Rebel), UPF (Pompeu Insubmisa) i la UB (Coordinadora de Diagonal). El punt de reunió va ser la Plaça Universitat. Al enfilar cap a Plaça Catalunya donava la impressió habitual de ser un teatre ambulant pels turistes, que es dedicaven a fotografiar-nos. Quan arribàvem al carrer de Fontanella furgons policials protegien les portes de Movistar i el Corte Inglés, armats amb pistoles i per tant incomplint la normativa.

Al arribar a l’altura de Via Laietana vam baixar fins la Secretaria d’Universitat i Recerca. Des del primer moment es detectava tensió entre els estudiants i el nombrós contingent de Mossos, amb petits i curts però explosius enfrontaments. Ningú va sortir a rebre’ns però teníem tota l’atenció de la premsa. Ens vam asseure a terra com a senyal de resistència i protesta contra la institució llançant consignes com “els carrers seran sempre nostres”, “contra el capital, acció directa”, «si no baixeu les taxes, nosaltres nos ens movem» etc.

Després d’un parell d’hores els antiavalots vam començar a bloquejar els accessos per Via Laietana i Consol de Mar. Un grup de manifestants es van quedar fora de la concentració i en senyal de rebel·lia van seure a terra també. En un altre gest de solidaritat, els manifestants exclosos van llançar bosses de menjar i aigua que van passar per sobre dels mossos fins nosaltres al crit de “la nostra millor arma, la solidaritat”.

Durant moments de violència desproporcionada davant de la resistència pacífica, els Mossos van tirar al terra a una noia i li van colpejar els braços. Quan va demanar el número d’’identificació a l’agent que l’havia agredit, no va donar-li.

El moment amb més tensió va arribar quan els Mossos van fer fora els mitjans i un grup impactant i desproporcionat va entrar en joc. Era a la vegada una situació emotiva ja que els companys de fora cridaven i ens donaven forces. Ens vam agafar fort mentre els antiavalots ens treien un a un, és sabut per tots que quan hi ha càmeres no volen excedir-se però encara així retorcien dits, colpejaven punts vulnerables o ens agafaven del coll. Ens portaven reduïts fins a la cantonada amb Consol de Mar, allà esperàvem a la resta aplaudint-los i vam observar determinats abusos de poder contra estudiants. Després de 80 minuts de desallotjament es va donar per desconvocada la manifestació i es va anunciar que es continuaria lluitant per la rebaixa de taxes.

Resistencia en Vía Laietana

Más 1000 estudiantes nos manifestamos en Barcelona el pasado 11 de mayo para exigir la rebaja de las tasas universitarias del 30% y la equiparación del precio de los másteres al de los grados. La movilización culminó en Vía Laietana ante la Secretaria de Universidades e Investigación donde se organizó una sentada hasta lograr un compromiso de la Generalitat. Pasada la medianoche y después de más de 3 horas de protesta, 300 antidisturbios de los Mossos d’Esquadra (según informa Jesús Rodríguez en La Directa) desalojaron una a una las 200 concentradas que quedaban provocando lesiones.

La rebaja del 30% de las tasas se aprobó en el Parlamento de Cataluña el curso pasado y aún así no se ha incluido en el Presupuesto para el 2017. Esta era la última de las tres que movilizaciones que se han hecho (anteriormente el 17N y el 2M) con el mismo objetivo durante el curso.

Estábamos presentes varias organizaciones estudiantiles (SEPC, AEP…), organizaciones políticas (Arran, CTR, Jóvenes de Revolta Global…) y bloques de la UAB (Autónoma Rebelde), UPF (Pompeu Insumisa) y la UB (Coordinadora de Diagonal). El punto de reunión fue la Plaza Universidad. Al avanzar hacia Plaza Cataluña daba la impresión habitual de ser un teatro ambulante para los turistas, que se dedicaban a fotografiarnos. Cuando llegábamos a la calle de Fontanella furgones policiales protegían las puertas de Movistar y el Corte Inglés, armados con pistolas y por lo tanto incumpliendo la normativa.

Al llegar a la altura de Vía Laietana bajamos hasta la Secretaría de Universidad e Investigación. Desde el primer momento se detectaba tensión entre los estudiantes y el numeroso contingente de Mossos, con pequeños y cortos pero explosivos enfrentamientos. Nadie salió a recibirnos pero teníamos toda la atención de la prensa. Nos sentamos en el suelo como señal de resistencia y protesta contra la institución lanzando consignas como “las calles serán siempre nuestras”, “contra el capital, acción directa”, «si no bajáis las tasas, nosotros no nos movemos» etc.

Después de un par de horas los antidisturbios empezamos a bloquear los accesos por Vía Laietana y Consol de Mar. Un grupo de manifestantes se quedaron fuera de la concentración y en señal de rebeldía se sentaron en el suelo también. En otro gesto de solidaridad, los manifestantes excluidos lanzaron bolsas de comida y agua que pasaron por encima de los Mossos al grito de “nuestra mejor arma, la solidaridad”.

Durante momentos de violencia desproporcionada ante la resistencia pacífica, los Mossos tiraron al suelo a una chica y le golpearon los brazos. Cuando pidió el número de identificación al agente que la había agredido, no se lo dio.

El momento con más tensión llegó cuando los Mossos echaron los medios y un grupo impactante y desproporcionado entró en juego. Era a la vez una situación emotiva puesto que los compañeros de fuera gritaban y nos daban fuerzas. Nos cogimos fuerte mientras los antidisturbios nos sacaban uno a uno, es sabido por todos que cuando hay cámaras no quieren excederse pero retorcían dedos, golpeaban puntos vulnerables o nos cogían del cuello. Nos traían reducidos hasta la esquina con Consol de Mar, allá esperábamos al resto aplaudiéndolos y observamos determinados abusos de poder contra estudiantes. Después de 80 minutos de desalojo se dio por desconvocada la manifestación y se anunció que se continuaría luchando por la rebaja de tasas.