Laia Facet | Centenars de persones recorrien els carrers de la Prosperitat (Nou Barris) per fer una demostració de força i cohesió social del barri el passat divendres 12. El motiu? L’extrema dreta ha estat fent incursions  davant l’obertura d’un centre de culte islàmic al carrer Japó.

El proper mes de juny es té prevista la seva obertura, no és el primer que s’obre al districte de Nou Barris, ni el primer que preveu obrir-se properament a la ciutat, la diferència? Les amenaces i intimidació a veïnes musulmanes, cacerolades diàries al carrer Japó i els intents d’incursió de l’extrema dreta de Respeto (antiga PxC) i Democracia Nacional al barri. «L’oposició al local de culte ha atret l’extrema dreta al barri. Una extrema dreta que mai ha estat present a Nou Barris, que defensa idees antidemocràtiques, que tracta de dividir a la comunitat» declara 9Barris Acull i l’associació de veïns del barri en un comunicat (http://www.9bacull.org/content/lextrema-dreta-explota-les-nostres-pors). Es tracta del Modus operandi típic de les organitzacions racistes generant polèmica i polaritzant el veïnat dels barris obrers.

Front això, la comunitat musulmana del barri i el teixit social en general van posicionar-se a favor de l’obertura del centre en una declaració pública (http://prosperitat.org/ca/node/614) signada per una trentena d’entitats veïnals, juvenils, socials i religioses. A més, el plenari del districte de Nou Barris de forma unànime va aprovar una declaració institucional condemnant les pintades racistes i feixistes que s’han dut a terme en el propi local així com arreu del barri.

És en aquest context que 9Barris Acull i el conjunt del teixit associatiu del barri ha desbordat els carrers de la Prosperitat donant una lliçó de solidaritat veïnal a la jornada «Nou Barris per la Convivència». La jornada buscava visibilitzar la diversitat existent al veïnat com un valor d’enriquiment, fet demostrat durant el cercavila on hi havia present l’activisme barrial, famílies, gent jove, etc. La Prosperitat aviat complirà cent anys i com elles mateixes declaren, és un barri que s’enorgulleix d’haver-se construït amb les onades d’immigració. Entitats juvenils, veïnals i musulmanes del barri han llegit el manifest que tancava el cercavila i iniciava la festa a la Plaça Pestanya plena de gom a gom. Una lliçó de com fer front als intents d’incursió de l’extrema dreta enfortint els lligams barrials.

Nou Barris hace frente a la extrema derecha

Laia Facet | Centenares de personas recorrían las calles de la Prosperitat (Nou Barris, Barcelona) para llevar a cabo una demostración de fuerza y cohesión social del barrio el pasado viernes 12. ¿El motivo? La extrema derecha ha estado haciendo incursiones ante la apertura de un centro de culto islámico en la calle Japón.

El próximo mes de junio se prevee su apertura, no es el primero que se abre en el distrito de Nou Barris, ni el primero que prevé abrirse próximamente en la ciudad, ¿la diferencia? Las amenazas e intimidación hacia vecinas musulmanas, caceroladas diarias en la calle Japón y los intentos de incursión de la extrema derecha de Respeto (antigua PxC) y Democracia Nacional en el barrio. «La oposición al local de culto ha atraído la extrema derecha al barrio. Una extrema derecha que nunca ha estado presente en Nou Barris, que defiende ideas antidemocráticas, que trata de dividir a la comunidad » declara 9Barris Acull y la asociación de vecinos del barrio en un comunicado (http://www.9bacull.org/content/lextrema-dreta-explota-les-nostres-pors). Se trata del modus operandi típico de las organizaciones racistas generando polémica y polarizando el vecindario de los barrios obreros.

Frente esto, la comunidad musulmana del barrio y el tejido social en general se posicionaron a favor de la apertura del centro en una declaración pública (http://prosperitat.org/ca/node/614) firmada por una treintena de entidades vecinales, juveniles, sociales y religiosas. Además, el plenario del distrito de Nou Barris de forma unánime aprobó una declaración institucional condenando las pintadas racistas y fascistas que se han llevado a cabo en el propio local así como en todo el barrio.

Es en este contexto que 9Barrios Acull y el conjunto del tejido asociativo del barrio ha desbordado las calles de la Prosperitat dando una lección de solidaridad vecinal a la jornada «Nou Barris por la Convivencia». La jornada buscaba visibilizar la diversidad existente en el vecindario como un valor de enriquecimiento, hecho demostrado durante el pasacalle donde estaba presente el activismo barrial, familias, gente joven, etc. La Prosperidad pronto cumplirá cien años y como ellas mismas declaran, es un barrio que se enorgullece de haberse construido con las oleadas de inmigración. Entidades juveniles, vecinales y musulmanas del barrio han leído el manifiesto que cerraba el pasacalle e iniciaba la fiesta en una Plaza Pestaña llenísima. Una lección de como hacer frente a los intentos de incursión de la extrema derecha fortaleciendo los vínculos barrials.