weGD8fwE8h4

Per commemorar el 50 aniversari del maig del 68 des de l’organització Anticapitalistes van organitzar una xerrada amb la visita de Pierre Rousset, activista estudiantil durant maig del 68, a varies ciutat de l’Estat. A Barcelona va ser el divendres 18 de maig a l’Ateneu Rebel. Pierre Rousset, històric militant internacionalista, va participar activament en els esdeveniments del Maig del 68 a Paris. Rousset fou un destacat activista estudiantil i del moviment contra la guerra del Vietnam, i un dels animadors de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR) juntament amb Daniel Bensaïd i Alain Krivine.

Des dels anys seixanta ha estat compromès amb l’esquerra anticapitalista i revolucionària, sent militant de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), primer, i del Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) després. Durant dècades ha estat implicat en els moviments de solidaritat internacional, en particular amb Àsia, i durant els anys noranta i dos mil va ser una figura destacada del moviment antiglobalització i el procés dels Fòrums Socials Mundials. Entre 1982 i 1992 fou director de l’International Institute of Research and Education (IIRE) d’Amsterdam i en l’actualitat és el responsable de la web Europe Solidaire.

És especialista en Àsia i autor de nombrosos articles sobre l’esquerra europea i la situació a Àsia. Un dels seus darrers articles sobre Maig del 68 és: El 68 comenzó en Vietnam: ofensiva del Tet, solidaridad, radicalidad. Es poden trobar nombrosos articles seus a la web de la revista Viento Sur.